קורסים ותוכניות אימון

כיצד לבחור בין חלופות ללא ייסורי מצפון? (בחירה – שיעור 2 – למנויים)

בשיחה הקודמת הדגשנו שכשאני בוחר אני לוקח אחריות על המצב הרגשי שלי ועל האופן שבו אני מפרש את הארועים. הבחירה היא תהליך של שחרור ממצב שבו אני קורבן וחסר שליטה.

בשיחה זו ננסה להבין את החלופות האמתיות הניצבות בפנינו בכל בחירה ואיך מכריעים ביניהן. איך נדע איזו השקפה להעדיף, איזו דרך לבחור וכיצד לעשות זאת בזמן אמת.

אורך השיעור: 36 דקות. לינק לשיעור

חלק מהמקורות לשיעור:

הבעל שם טוב מייעץ עצה בעלת משקל מכריע:

"אם יסתפק לך באיזה דבר איך לעשותו כשיש בו דרכים לצדד לכאן ולכאן או שיש לך ספק (על עצם עשייתו)…
על כן תראה אז קודם לסלק מעסק דבר זה הנאת עצמך או כבודך, ו(רק) אחר כך תראה אם לצדד לכאן או לכאן. שכן רק אז השם יתברך יודיעך האמת…" (כתר שם טוב, חלק ראשון, ו.)

עצה טובה נוספת שיכולה לעזור לנו להשיג את מנוחת הנפש היא לסייע לאחרים.

Business vector created by Freepik

"וזהו עניין ש"הקב"ה עוזרו", שכן, מצד בחירה החפשית שניתנה לכל אחד ואחת, שיכול לבחור, ח"ו, גם ברע – זקוק הוא להעזר שלמעלה… וכפי שמצינו שאפילו רבן יוחנן בן זכאי אמר "איני יודע באיזו (דרך) מוליכין אותי", ומכל-שכן אחרים, ומכל שכן אלו הנמצאים בזמן דחושך כפול ומכופל, שבודאי אינם יכולים לדעת באיזו דרך הם הולכים, וזקוקים איפוא להעזר שלמעלה, שהקב"ה יאמר להם היכן ללכת.

אמנם, אם האדם רוצה שהקב"ה יראה לו היכן ללכת – צריך הוא עצמו להתנהג גם באופן זה, כי, מדתו של הקב"ה היא "מדה כנגד מדה" (הרבי מלובביץ', תורת מנחם ו, ה'תשי"ב).

***

להרחבה: רשימת הרבי מלויובאוויטש משנת תר"צ (1930): עמוד 422 423 424 425 426 427 428.

Back to top button
דילוג לתוכן