מומלץ

כיצד ענווה יכולה להרוג? האם היה צריך להרוג את בר קמצא? כיצד נדע שאנו פועלים נכון?

האם ענווה יכולה להרוג? כיצד ייתכן שדווקא “ענוותנותו של ר’ זכריה בן אבקולס, היא שהחריבה את ביתנו, ושרפה את היכלנו, והגליתנו מארצנו.” (גיטין נה ב).

והרי ענווה היא תכונה נעלית ונדרשת? ישנה ענווה שמאירה את הכישורים, היכולות והאור הפנימי של האדם וישנה ענווה שמכסה עליהם. ההבדל ביניהם הוא בתולדה. אם הענווה מניעה אותי קדימה בנחישות או מונעת ממני את הפעולה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.