fbpx
קצרים

על הקול הזה שמתעקש להגיד כנגד כל עצה – "אבל זה קשה ליישום במציאות"

הנה העצה, הרעיון. זוהי הדרך המתוקנת. והוא, הקול ההוא, מתעקש שזה קשה ליישום כרגע. אני רק ריאליסט הוא אומר, ומצביע על אותה ריאליה קלוקלת שדורשת תיקון.

כשמצביעים חזרה על המציאות האמיתית שאפשר לגלות, המציאות הרצויה, המתוקנת, אז הוא מתרץ, נו זו בריחה מהמציאות.

משל למה הדבר דומה? לאדם שנמצא במצב של התעלפות ומתיזים עליו מים והוא טוען: עתה אינני יכול. עזבו אותי, זה קשה. מה רצונכם ממני עתה. אתם לא רואים שאני מתעלף עכשיו. כשאחזור למצבי הרגיל ואהיה בריא אז תתיזו עלי מים ואקח את התרופות.'

(את המשל ראו אצל הרבי מליובאוויטש, ש"פ בראשית, ה'תשי"ד)

אולי תרצו לקרוא גם

Back to top button