קצרים

הכל בדיוק. כל רגע, כל סיטואציה הם מדוייקים

הכל בדיוק.

הקצה העליון של הלוחות, לוחות הברית, לא היה בצורת חצי עיגול. הלוחות היו ריבוע של שישה טפחים על שישה טפחים, שהתאימו ומילאו בדיוק את הארון, כך עולה מדברי הגמרא והרמב"ם.

ולמה כל כך חשוב לתקן את הדעה השגויה? לא רק בגלל החתירה לדיוק אלא גם בגלל שאם הקצה העליון של הלוחות היה בצורת חצי עיגול אזי היה נשאר מקום פנוי בארון וההתאמה לארון לא הייתה מדויקת, כפי משמעות הגמרא.

ומה בכך? אחד הכללים בבריאה הוא שהבורא לא ברא בעולמו דבר אחד לבטלה. כל דבר הוא מדויק עבור התהליכים שהאדם צריך לעבור. העיקרון הזה הוא בעל תוקף רב יותר כשמדובר בדברים הקשורים לקדושה ומשפיעים על חיי האדם ותודעתו. לכן מובן שאם הלוחות לא היו ממלאים את כל חלל הארון, הרי היה נשאר מקום ריק, שהוא לבטלה.

ומה החשיבות החינוכית העולה מעיקרון זה? שאין רגע אחד מיותר, חסר ערך, שאפשר להשחית, לבטל. רגע שהאדם לא משפיע בו ואין לו בו שליחות. רגע שהוא לכאורה מחוץ למניין החיים. כל רגע, כל מקום, כל סיטואציה, מתאימים בדיוק כדי לרומם את החיים ולמצוא בהם את הקדושה.

(וראו מסכת בבא בתרא יד, א; הרמב"ם הלכות בית הבחירה ריש פרק ד; ושיחת הרבי שמחת תורה תשמ"ב)

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן