קצרים

"טוב שברופאים לגיהנום." למה?

"טוב שברופאים לגיהנום", אומרים חכמים (קידושין פב, א)
וכיצד? הלוא: כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם ומלואו. והם, הרופאים, מצילים מאות ואלפים.
ובכלל מצינו שלא מעט מגדולי החכמים עסקו ברפואה: רבי חנינא בן דוסא, רבי עקיבא, רבי ישמעאל, רבי אמי ואחרים.
וכך על-פי הסבר אחד: בגן עדן אין צורך ברפואה. כולם בריאים. רופא טוב הוא מי שמוותר על גן העדן שלו ומוכן לרדת עד לגיהנום, כדי להציל שם את מי שזקוק לרפואה.
(הרב זוננפלד, וראו אור השבת לרב גרוסמן, עמ' 155)

בדקו גם
Close
Back to top button
דילוג לתוכן