גוף ונפש (המשך תער"ב)

 • באיזה עולם אתם חיים? | גוף ונפש 5

  חמישה נפשות בבית, וכל אחד חיי בעולם אחר. אילו עולמות תודעתיים קיימים, מדוע חשוב להכיר אותם ומה קובע באיזה עולם אני נמצא כרגע.

 • לדעת להיות כלי | סדרת גוף ונפש 4

  בכל מערכת יחסים, בנפש ומחוצה לה, צריכה להיות מזיגה נכונה של אורות וכלים. חשוב להביא אור, אבל לא פחות חשוב לדעת להיות כלי. מה מאפיין את הכלי ובמה חשיבותו.

 • למה השכל לא באמת שולט ברגשות | גוף ונפש 3

  אחת הבשורות הגדולות של בעל התניא היא שהשכל, המוח, שולט על הלב בתולדתו. בפועל אנחנו רואים שהדברים לא עובדים כך. מדוע וכיצד השכל יכול להשפיע בכל זאת על הלב.

 • מה מחבר ביניכם? על ברור הרצון | גוף ונפש 2

  הכוח הראשון שמחבר בין בני זוג ובין הנפש לגוף הוא כוח הרצון. מה מאפיין את הרצון, מהו בירור הרצון וכיצד הרצון משפיע על כל הפעולות.

 • כיצד הנפש והגוף מתחברים | גוף ונפש – 1

  הבנה של הגוף לבדו היא חשובה, אבל לעולם מוגבלת. הבנת הנפש גם היא אינה מספיקה. השאלה הגדולה קשורה לחיבור בין נפש וגוף. עיון בשאלה העיקרית שהעסיקה את הרש"ב בסדרת המאמרים המשך תער"ב.

 • יחסי גוף ונפש

  מה תפקיד הגוף ומה תפקיד הנפש? מה מערכת היחסים ביניהם וכיצד היחסים הללו מתממשים? מתי מערכת היחסים מובילה לבריאות ומתי להעדרה? מה קורה לגוף ולנפש בזמן הלידה ולאחר המוות?

 • מה אני רוצה באמת? התבוננות המשך תער"ב – תורת הנפש (שיעור)

  כיצד אני יכול להכיר את עצמי ולהבין אחרים ? מדוע צריך לברר מהם הרצונות הקטנים שלי בנפש? כיצד אני יודע מהו הרצון הכללי שלי? מדוע הרצון משפיע על היחסים שלי עם הסביבה וכיצד הוא משפיע בצורה מודעת ובצורה לא מודעת? מקורות לשיחה: התניא מכוון להכרת הכוחות הפנימיים בעוד המשך תער"ב מתחיל מהכוחות המקיפים. (תניא – לקוטי אמרים, פרק ג) והנה כל בחינה ומדרגה משלש אלו: נפש רוח ונשמה, כלולה מעשר בחינות כנגד עשר ספירות עליונות שנשתלשלו מהן הנחלקות לשתים שהן שלש אמות ושבע כפולות פירוש חכמה בינה ודעת ושבעת ימי הבנין חסד גבורה תפארת כו' וכך בנפש האדם שנחלקת לשתים שכל ומדות. השכל כולל חכמה בינה ודעת. והמדות הן אהבת ה' ופחדו ויראתו ולפארו כו' וחב"ד נקראו אמות ומקור למדות כי המדות הן תולדות חב"ד: המשך תער"ב, מאמר א: המאמר הראשון נפתח בסדרת שאלות הקשורות לשאלה מהו כתר ואיזה כתרים יש על ראש האדם. בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע ירדו מה"ש וקשרו להם שני כתרים א' כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע (מסכת שבת עמ' פח) גם צריך להבין מה שנתינת הכתרים הוא ע"י המלאכים…, והנה במשנה דאבות אי' ג' כתרים הן כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהן הרי שיש ג' כתרים וכאן או' שקשרו להם רק…

Back to top button
דילוג לתוכן