קצרים

מהי מידת הביטחון?

מהי מידת הביטחון?

מעשה בהלל הזקן שהיה בא בדרך, לעירו. שמע קול צוחה בעיר. אמר: מובטח אני שאין זה בתוך ביתי. (ברכות ס)

וכך נוהג בעל הביטחון. שכשומע שמועה רעה לא מייד נתקף פניקה וחרדה ומשכנע את עצמו ואת סביבתו שהתרגשה היא עליו. 
וזאת שאומר מחבר התהילים: "משמועה רעה לא יירא נכון לבו בטוח בה'."

עוד בקטגוריה זו:

Back to top button
דילוג לתוכן